Sukhoi Super Jet from Tommie Rekstad on Vimeo.

Denna film gjordes av Tommie Rekstad under våren 2008 för Sukhoi.

Polecam shots over and under water. from Tommie Rekstad on Vimeo.

Olika Polecam bilder över och under vatten tagna med Polecam Fishface och Toshiba IK-HD 3CCD.